Anatomik Terimler

Genel Bilgiler
Anatominin Tanımı
Anatomi, insan vücudunun normal yapısını, şeklini, bu yapıyı oluşturan organları ve organların bir biri ile olan ilişkisini inceleyen bir bilim dalıdır.
Anatomik Terimler
Anatomik terimler bütün dünyada ortak dil olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden vücut yapılarını ve hareketi tanımlarken bazı temel terim ve yönlerin iyi bilinmesi gerekir.
Anatomik Pozisyon
Ayakta dik duran bir şahsın, gözleri ve el ayaları karşıya bakacak şekilde, kolları gövdenin yanlarında sarkık ve ayak topukları bitişik duruşuna anatomik pozisyon denir.
Yön Bildiren Terimler
Superior/İnferior (Üst/Alt): İnsan vücudunda başın en üst noktası superior; ayak tabanı ise inferior’dur. Buna göre kalp midenin superior’undadır.
Anterior/Posterior (Ön/Arka): Vücudun önde bulunan yapıları anterior, arkada yer alan yapıları ise posterior olarak isimlendirilir. Mide, omurgaya göre anterior durumdadır. Omurga ise kalbe göre posterior durumdadır.
Medialis/Lateralis (İç Tarafta, Orta Düzleme Yakın/Dışta, Yanda): Vücudun orta hattına yakın olan yapılar için medial, uzak olan yapılar için ise lateral terimi kullanılır. Bu tanımlamaya göre kulaklar gözlerin lateralindedir.
Proximalis/Distalis (Gövdeye Yakın/Gövdeden Uzak): Bu terimler özellikle kol ve bacaklar (ekstremiteler) üzerinde bulunan yapılar için kullanılır. Buna göre gövdeye yakın yapılar için proximal, gövdeden uzak yapılar için distal terimleri kullanılır. Örneğin; el bileği, parmakların proximalindedir.
Superficialis/Profundus (Yüzeysel/Derin): Vücut yüzeyine yakın olan yapılar superfisiyal, daha derinde olan yapılar için ise profundus olarak isimlendirilir. Buna göre kemikler kaslara göre profundus’dadır.

 
Yrd. Doç. Dr. Hamit CİHAN 2007 ©. Email: info@antrenmanbilimleri.com
Powered By Gülnet İnternet Hizmetleri - E-Akademisyen Paketi ® - E-Akademisyen ™
Kapat
Kapat
Kapat